دبیرستان پسرانه لقمان حکیم (دوره اول)
معاونت اجرایی

شرح وظایف معاون اجرایی
معاون اجرایی : شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی تحت نظارت مدیر عهده دار وظایف ذیل می باشد :
=همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره تحصیلی با
همکاری و مشارکت کارکنان ،دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
=ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها
.
=همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش تربیتی .
=همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر
اساس ضوابط و مقررات .
همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، -
همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ،فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها .
=همکاری در برنامه ریزی ،نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم آغازین ،مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز
جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ،هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .
=توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و
مقررات .
=همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به
اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .
=تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر
کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان .
=همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ، ناهنجاری های رفتاری اخلاقی، نارسایی –
های جسمانی و مشکلات خانوادگی می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات
مقتضی .
=مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با
همکاری سایر کارکنان .
=حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و
خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط .
=همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ) گروه های آموزشی و شوراهای مدرسه ، انجمن اولیا و مربیان ،شورای
معلمان و شورای دانش آموزی و ... ( و زمینه سازی برای حضور فعال اعضا و نیز نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط .
=همکاری با مدیر در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز ، توسعه و
حفظ و نگهداری اموال ،فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی .
=برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
=تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر .
=اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ،دستورالعمل ها ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها و ... ارجاعی از سوی مدیر در چارچوب
وظایف محوله .
=تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدرسه یا همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .
=تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .
=پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ،دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .
=انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ) بکفای تحت وب ، دانش آموزی و ... (
=انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.
دبیرستان هیات امنایی لقمان حکیم ناحیه 5 اصفهان

 
معاونت پرورشی و تربیت بدنی

شرح وظایف معاون پرورشی و تربیت بدنی
معاون پرورشی و تربیت بدنی دبیرستان هیات امنایی لقمان حکیم در رویکرد جدید زیر نظر مدیر ، به برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی ، هدایت و ارزشیابی و پیگیری اجرای فعالیت های پرورشی مبادرت می نماید در این رویکرد ، علاوه بر مخاطب فعالیتهای پرورشی بودن دانش آموزان ، از استعداد و توانایی آنان در پیگیری و دستیابی اهداف پرورشی و علوم قرآنی کوشش خواهد کرد .
اهم وظایف :
1- توجه مستمر به منویات و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و اهداف - هشتگانه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و سیاستهای فرهنگی و برنامه ریزی برای تحقق آنها متناسب با ویژگیهای مدرسه و دانش آموزان ، پس از تصویب شورای مدرسه .
2- تهیه و تدوین برنامه سالانه بخش پرورشی ، و تقویم فعالیت های پرورشی - مدرسه با استفاده از نیازسنجی ومشورت ، و بر اساس شیوه نامه های ابلاغی و ارائه به شورای مدرسه برای تصویب .
3-هماهنگی و ارتباط منظم با مسئولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایشهای حوزه های پرورشی وآموزشی .
 4 -اهتمام برای اقامه نماز جماعت و اعتلای فعالیتهای قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه
5-دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگی برای ایفای نقش فعالتر پرورشی آنان در مدرسه و خارج
مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیش کسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیتهای
پرورشی در سایر معلمان و کارکنان مدرسه .
6 -اجرای شیوه نامه های ابلاغی و بخشنامه های پرورشی از جمله دستورالعملهای - مربوط به دانش آموزان منتخب .
7 - نظارت بر کارکرد مربیان پرورشی بهداشت و همچنین مشاور و - - کارکرد فوق برنامه معلمان تربیت بدنی وهماهنگی بین آنان .
8 -جلب مشارکت فعال و اثر بخش و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی و - همکاری فراگیر آنان درکلیه فعالیتهای پرورشی ، بخصوص از طریق شورای دانش آموزی .
9 -نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پرورشی مدرسه و دانش آموزان و تلاش برای - ارتقاء کیفیت آنها و تهیه و تنظیم
گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای اداره با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی .
  10-اهتمام برای ارتقاء سلامت دانش آموزان ، ورزش پرورشی و همگانی و نظام استعداد یابی بر اساس بخشنامه های مربوط .
11- شناسایی دانش آموزان نخبه علمی - فرهنگی - هنری - ورزشی - مهارتی - و بستر سازی برای بهره گیری وحمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحل رشد ، بر اساس دستور العملهای مربوطه .
12 -برنامه ریزی و اهتمام برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقیت و استعداد مهارتهای فردی و اجتماعی آنان و همکاری با سازمان دانش آموزی .
13 -همکاری برای راه اندازی تشکلهای دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیتهای آنان بر اساس ضوابط و مقررات .
-14 عضویت و حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا در امور پرورشی
شرح وظایف مربیان پرورشی مدرسه:
شاغل این پست با رعایت اصول وموازین شرعی وقانونی زیر نظر معاون پرورشی وتربیت بدنی مدرسه عهده داروظایف ذیل می باشد:) در مدارسی که معاون پرورشی وتربیت بدنی تعلق نمی گیرد مربی پرورشی زیر نظر مستقیم
مدیر وظایف معاون پرورشی وتربیت بدنی را عهده دار خواهد بود.
-1 برنامه ریزی با تکیه بر روشهای نوین پرورشی مبتنی برساحتهای پرورشی به منظور ایجاد فرصتهای مناسب درمدارس.
-2 تهیه وتدوین برنامه سالانه وتقویم اجرایی آن.
-3 برگزاری واقامه نماز جماعت با مشارکت فعال دانش اموزان وسایر کارکنان مدرسه.
-4 همکاری هماهنگی وتعامل با مدیروسایر همکاران اموزشی وپرورشی مدرسه برای انجام وظایف محوله درچارچوب پست مورد تصدی.
-5 همکاری بامدیر ومعاون پرورشی تربیت بدنی مدرسه در خصوص اولویت بندی وتدوین برنامه ها وپیش بینی منابع مورد نیاز فعالیتهای تربیتی با توجه به نیازها و ویژگی های دانش اموزان جهت ارائه وتصویب درشورای مدرسه.
-6 همکاری با معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه وسایر همکاران در تهیه برنامه های فوق برنامه دانش اموزان)اردوها؛ بازدید ها نشستهای دانش اموزی؛ مسابقات و....(و پیشنهادبه مدیر مدرسه جهت انجام مراحل قانونی واخذ مجوز های مورد نیاز وتامین منابع لازم
7 تقویت حس مسئولیت پذیری دانش اموزان در برابر خود ودیگران از طریق مشارکت آنان در فعالیت های مختلف .
8 پیش بینی راههای مختلف تشویق دانش اموزان برای درک حفظ ارزشهای اسلامی میهنی بگونه ی متعادل در کنار یکدیگر.
9 کوشش در جهت حفظ ارتباط وتعامل مطلوب معلم ودانش اموز به منظور حفظ ارزشهای معلم وشاگرد .
11 آشنایی با فن آوری اطلاعات و ارتباطات ومصادیق آن) اینترنت؛ نرم افزارهای مورد نیاز و....( وفناوریهای نوپدید
11 ایجاد وتحکیم ارتباط عاطفی وصمیمی با دانش آموزان به منظور تقویت ارزشهای اخلاقی؛ مذهبی وپیشگیری از آسیبهای رفتاری واجتماعی
12 تدریس درس پرورشی وسایر دروس مرتبط طبق دستور العمل های صادره از سوی معاونت پرورشی وتربیت - بدنی در دوره راهنمایی ومتوسطه
13 ارتباط مستمر با والدین ومعلمان به منظوررشد وشکوفایی متعادل استعدادهای علمی فرهنگی؛ ورزشی دانش آموزان
14 پیگیری فعالیتهای پرورشی ومشکلات تربیتی دانش اموزان در خارج از مدرسه با هماهنگی مدیر یامعاون پرورشی وتربیت بدنی
15 بررسی وشناسایی مسائل ومشکلات تربیتی دانش اموزان با همکاری دیگر عوامل مدرسه وارجاع دانش اموزان نیازمند به خدمات راهنمایی ومشاوره به هسته ها ومرکز مشاوره در مناطق .
16 تهیه وتدوین گزارشهای مستمر عملکردی به صورت تحلیلی وکیفی در زمینه فعالیت های تربیتی وارائه ان به مسئول بلافصل در چا چوب پست مورد تصدی .
17 ارتقا سطح دانش اموزان ومهارت مورد نیاز بهصورت فردی )خود ارتقایی(شرکت در دوره های اموزش ضمن خدمت به منظوراشنایی با شیوه های نوین وبهینه فعالیت های پرورشی .
18 تشویق دانش اموزان جهت عضویت وشرکت فعال وموثر در شوراها مجامع کمیته ها وجلسات مرتبط با برنامه ها وفعالیت های تربیتی وتحصیلی
19 استفاده بهینه از امکانات تجهیزات ووسایل برای انجام فعالیتهای پرورشی دانش اموزان وپیش بینی کمبود های احتمالی
21 جلب مشارکت فعال همکاران دانش اموزان واولیا در برنامه ریزی واجرای مطلوب برنامه ها .فعالیت پرورشی با استفاده از ظرفیت ها )شورا؛ بسیج وسایر تشکل های دانش اموزی (
21 انجام سایر امور مربوط عند الزوم.

دبیرستان هیات امنایی لقمان حکیم ناحیه 5 اصفهان (دوره اول)

 
معاونت فناوری

شرح وظایف معاون فناوری :
_ همكار وتعامل با مدیر وسایر معاونين درفراهم سازی زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصيلي با همكاری ومشاركت كاركنان ، دانش آموزان واوليای آنها و با بهره گيری از امكانات و ظرفيت های داخل وخارج از مدرسه .
-همكاری با سایر معاونين وكاركنان آموزشگاه در جهت بهبود امور وافزایش بهره وری درمدرسه
- ایجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده برای شكوفا شدن استعداد های مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها
- همكاری در تهيه وتنظيم برنامه هفتگي بر اساس جدول مواد درسي برنامه مصوب ومنطبق با دوره یا دوره های تحصيلي
مربوط وسازماندهي نيروی انساني بر اساس ضوابط ومتناسب با برنامه ها
- همكاری جهت برنامه ریزی به منظور جلب مشاركت معلمان وسایر كاركنان مدرسه برای ایفای نقش تربيتي
- همكاری در مراقبت بر نحوه رفتار وكردار وحضور وغياب دانش آموزان بر اساسآیين نامه انضباطي مصوب
- تلاش درایجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه در اجرای صحيح وبه موقع برنامه ها و فعاليت های آموزشي براساس ضوابط ومقررات
- همكاری در نظارت بر حسن انجام فعاليت ها وظایف كاركنان مدرسه وارزشيابي مستمر از عملكرد آنها براساس ضوابط ،
همچنين شناسایي كاركنان كوشا ، ساعي ، فعال و شایسته با همكاری سایر كاركنان ومعرفي به مدیر به منظور تقدیر وتشویق آنها
- همكاری در برنامه ریزی ، نظارت واجرای فعاليت های عمومي و فراگير مدرسه نظيرمراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا. . . ، نماز جماعت ، فعاليت های قرآني و گروهي ومسابقات فرهنگي ، هنری و ورزشي ، بازدید واردوهای آموزشي وپرورشي
- همكاری در تامين شرایط مناسب بهداشتي ) عمومي ، فردی ومحيطي ( وایمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه واقدام درجهت پيشگيری از بيماریها ، سوانح و حوادث احتمالي ومقابله با آنها ونيز مراقبت از تغذیه ميان وعده دانش آموزان
- همكاری درایجاد تعامل بين كاركنان ، دانش آموزان واوليای آنها به منظور توسعه مهارتها ی زندگي مبتني بر اخلاق ورفتار اسلامي
- توسعه مهارتهای حرفه ای خود و شركت در دوره های آموزشي و پرورشي ، گردهمایي ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط وهمكاری در جهت شركت كاركنان مطابق ضوابط ومقررات
- همكاری در تهيه وتنظيم واجرای برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، تربيتي وانضباطي ونيز حضور وغياب دانش آموزان با همكاری سایر كاركنان ومعلمان واطلاع رساني به موقع به اوليا ء و دانش آموزان
- ایجاد تعامل با سایر كاركنان مدرسه ومراقبت بر اجرای صحيح وظایف آنان
- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه ومادامي كه برنامه ها و فعاليت های آموزشي و پرورشي در جریان است وخارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق باضوابط
- همكاری در برنامه ریزی جهت تشكيل جلسات مرتبط ) گروه های آموزشي و شوراهای مدرسه ، انجمن اولياء شورای معلمان و شورای دانش آموزی و . . ( وزمينه سازی برای حضور فعال اعضاء)
-همكاری در آماده سازی فضا وتجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي وهمچنين برنامه ریزی ونظارت بر تجهيز وتوسعه مدرسه ،وحفظ ونگهداری اموال ، فضاها وتجهيزات آموزشي و پرورشي
-همكاری در برنامه ریزی وثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط ومقررات مربوط
-همكاری جهت مراقبت برتهيه وتنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات ودر زمان مقرر
-اجرای بخشنامه ها دستورالعمل ها ، آیين نامه ها ، شيوه نامه ها و . . . ارجاعي از سوی مدیر در چار چوب وظایف محوله
-تهيه وتنظيم گزارش های لازم در خصوص فعاليت های مدرسه با همكاری ومشاركت عوامل مربوط وارائه به مدیر
-تحویل اسناد و صورت اموال و وسایل مربوطه ) سایت رایانه ، آزمایشگاه و كارگاه ( در صورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات)
-همكاری در تهيه ، بررسي وتوزیع كتب ، نشریات ، رسانه های دیداری وشنيداری مطابق ضوابط
-پاسخگویي واطلاع رساني به موقع به والدین ، دانش آموزان ، كاركنان و سایر مراجعين به مدرسه برابر ضوابط ومقررات
-بررسي ، مطالعه ، تحقيق و پژوهش به منظور كسب مهارتهای لازم وارتقای علمي جهت ارائه راهكارهای مناسب در زمينه شغل مورد تصدی
-ساماندهي ونظارت بر عملكرد تجهيزات حرارتي و برودتي ، ایمني وامنيتي ، روشنایي ، الكتریكي ، الكترونيكي و مكانيكي
سایت رایانه ، كارگاه و آزمایشگاه مدرسه و ارائه گزارش لازم به مدیر در جهت رفع نقایص موجود وافزایش ضریب ایمني آنها به منظور حفاظت از اموال دولتي و جلوگيری از وقایع احتمالي
-نظارت بر وضعيت رایانه ها ، سرور وسایر تجهيزات موجود در سایت رایانه وتلاش در رفع عيوب موجود در سيستم ها و ارائه گزارش به مدیر در خصوص رفع عيب هایي كه نياز به حضور كارشناس مربوطه را دارد .
-همكاری با مدیر در خرید تجهيزات سایت رایانه
-تهيه ونگهداری دفتر ثبت خلاصه فعاليت های سایت رایانه كه توسط معلمين ودانش آموزان صورت مي پذیرد
-تهيه وتنظيم تقویم اجرایي از فعاليت ها ووظایف محوله به منظور افزایش بهره وری
-تهيه پيش نویس ومكاتبات و گزارش های لازم
-انجام سایر امور ارجاعي در صورت لزوم
- همكاری در تهيه برنامه های سالانه آموزشي با رعایت ضوابط از طریق مشاركت اولياء ، كاركنان ، دانش آموزان
- همكاری در تجزیه وتحليل نتایج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ، تربيتي و انضباطي ونيز حضور وغياب دانش آموزان با همكاری سایر كاركنان ومعلمان واطلاع رساني به موقع به اولياء ودانش آموزان
- پاسخگویي واطلاع رساني به موقع به والدین ، دانش آموزان ، كاركنان وسایر مراجعين به مدرسه برابر ضوابط ومقررات
همكاری با كاركنان آموزشگاه در جهت بهبود امور و افزایش بهره وری در مدرسه .
دبيرستان هيات امنایي لقمان حكيم ناحيه 5 اصفهان (دوره اول )

 
نقشه سایت