نمونه سوال آزمون ورودی
 
 

هوالحق

آزمون ورودی پایه هفتم

دبیرستان هیات امنایی لقمان حکیم

(دوره اول)

آزمون نمره منفی ندارد

نام درس

تعداد سئوال

شماره سئوال

هدیه ها

10

1-10

ادبیات  فارسی

10

11-20

مطالعات اجتماعی

10

21-30

علوم تجربی

20

31-50

ریاضی

25

51-75

جمع

75

 

 

 

زمان : 75 دقیقه

تاریخ برگزاری آزمون 18/4/ 1394

دانش آموز عزیز :

جواب سوالات  را با خودکار  در پاسخنامه  با علامت ضربدر  ( × ) مشخص کنید .

نام و نام خانوادگی :                                                           شماره داوطلبی :

 

هدیه های آسمانی

 1. مردی که با استخوان های پوسیدهنزد پیامبر (ص) رفت از سوال خود چه هدفی داشت ؟

  الف ) امتحان دانش پیامبر                                               ب ) تردید به زنده شدن مردگان پس از مرگ

  ج ) اعتقاد به مرگ                                                              د) پایان زندگی

 2. < >الف ) درگوشی صحبت کردن              ب ) غیبت کردن            ج) مسخره کردن                د ) تهمت زدن

   

 3. این سخن از کیست ؟" شهدا ستارگان درخشان تاریخ امروز و فردای ما هستند . "

  الف ) شهید مطهری                ب ) امام خمینی                    ج ) مقام معظم رهبری              د ) شهید بهشتی

 4. "کل امری ءِ بما کسب رهین " اشاره به چه چیزی دارد ؟

  الف ) همه ی امرها               ب ) کسب و کار                       ج ) راهنمایی                           د ) نتیجه عمل خود

 5. بر اساس آیه قرآنمنظور از"تبری و تولی"چیست ؟

  الف ) دوست داشتن مومنان و بیزاری از دشمنان                    ب ) باید دوستان و دشمنان خدا را دوست داشته باشیم

  ج ) بیزاری از دشمنان خدا و دوست داشتن مومنان                 د ) دوست داشتن مومنان

 6. با توجه به سخن رسول اکرم (ص) ارزش کدام دو نعمت در نزد مردم ناشناخته است ؟

  الف) سلامتی و امنیت          ب ) توانمندی و امنیت          ج ) سلامتی و تندرستی              د ) تندرستی و عافیت

 7. داستان آموزنده" ذوالقرنین" در کدام سوره قرآن آمده است ؟

  الف ) سوره مجادله   آیات 73 تا 82                                            ب ) سوره کهف آیات 83  تا 98 

   ج )  سوره حدید آیات 83  تا  92                                                 د ) سوره صف آیات 73  تا 83

 8. کسی که قصد دارد در ماه مبارک رمضان برای هشت روز از اصفهان به مشهد مسافرت کند :

  الف ) روزه اش صحیح است و نمازش چهار رکعتی است .          ب ) روزه اش صحیح است و نمازش دو رکعتی است .

  ج )  روزه اش باطل است و نمازش چهار رکعتی است .              د ) روزه اش باطل است و نمازش دو رکعتی است .

 9. پیامبر اکرم (ص) سوره کافرون را اولین بار در کجا برای مردم خواندند ؟

  الف ) مسجد النبی              ب ) مسجد الحرام               ج ) بالای کوه صفا                  د ) در غار حرا

 10. بنا به فرموده امام سجاد (ع)حق کسی که به تو علم آموخته کدام مورد نیست ؟

  الف ) احترامش را نگه داریم .                                                               ب ) به سخنش خوب گوش دهیم .

  ج ) در حضور او با دیگران سخن نگوئیم .                                             د ) همه ی سخنانش را قبول کنیم .

     ادبیات فارسی

 11. املای کدام کلمه با توجه به معنای آن نادرست است ؟

  الف ) تصلی : آرامش دادن       ب ) صیف : تابستان     ج ) مباهات : فخر کردن ، نازیدن      د ) ملمع : درخشان،آراسته

 12. با توجه به نوشته زیر کدام گزینه صحیح است ؟

        "  هر کلمه یا واژه ها ، پاره ای از پیکر زبان است  وشامل ................، ................. و ............... می شود .

  الف) تلفظ معنی اشاره                                                          ب ) تلقظ اشاره شکل نوشتن

  ج ) اشاره تلفظ آوا و صدا                                                     د ) تلفظ اشاره شکل نوشتن

 13. در شعر زیر مفعول کدام است ؟

  "   گل یکی دو پیرهن                                        بیش تر ز غنچه پاره کرده است    "

  الف) پیرهن                   ب ) گل                            ج ) غنچه                          د ) پاره

 14. کدام یک از درس های زیر ، زاویه دید متفاوتی با سایر گزینه ها دارد ؟

  الف ) عطار و جلال الدین محمد          ب ) هفت خان رستم          ج ) دوستان همدل            د ) اخلاق پسندیده

 15. بیت زیرچند جمله دارد ؟

        " ای ساربان ، آهسته ران کارام جانم می رود                           و آن دل که با خود داشتم ، با دلستانم می رود  "

  الف ) 3 جمله                        ب ) 4 جمله                     ج) 6 جمله                        د ) 5 جمله

 16. < >الف ) روشن شدن               ب ) دیدن                    ج) چهره برگرداندن                              د ) سرخ شدن

   

 17. در کدام عبارت" منادا"وجود دارد ؟

  الف ) خوشا شیراز و وصف بی مثالش                                            ب ) به خدا گل زتو آموخت شکر خندیدن

  ج ) باز آی و دل تنگ فراموش جان باش                                      د ) خدایا رحمت خود را به من ده

 18. مترادف هر یک از کلمه های" مذلت صلاح شتا  " به ترتیب کدامند ؟

  الف ) خواری اسلحه زمستان                                                       ب ) خواری درستی زمستان

  ج ) ذلیل آشتی کردن با عجله                                                 د ) پستی و بلندی نیک شدن زمستان

 19. مفهوم بیت زیر در کدام جمله به درستی آمده است ؟

  " توبه صورت رفته ای، ای بی خبر                                  زان ز شاخ معنی ای ، بی بارو بر   "

  الف ) توجه به ظاهر ما را از رسیدن به باطن غافل می کند.                     ب ) ظاهر و باطن ، هیچ تفاوتی با هم ندارند.

  ج ) توجه ما باید فقط به باطن باشد.                                                            د ) ظاهر هر چیز نشانه باطن آن است .

 20. با توجه به بیت روبرو کدام گزینه نادرست است ؟" شبروان ، مست ولای تو علیجان عالم به فدای تو علی "

  الف ) " جان عالم " ترکیب اضافی است .                                             ب ) در این بیت دو شبه جمله وجود دارد.

  ج ) بیت دارای ردیف و قافیه است .                                                      د ) بیت دارای دو کلمه جمع است .

                    مطالعات اجتماعی

 21. در هنگام تصمیم گیری اولین کاری که باید انجام دهیم چیست ؟

  الف ) بررسی راه حل ها               ب ) جمع آوری اطلاعات             ج ) انتخاب راه بهتر           د ) پیش بینی نتایج

  22-معروفترین بیمارستان دوره ی اسلامی توسط چه کسی بنا شد ؟

  الف)ابو علی سینا           ب)زکریای رازی            ج)عضد الدوله دیلمی                         د)خواجه نظام الملک

  23-دلیل خوش عطر بودن میوه ها و سبزیجات ایران نسبت به بسیاری از کشور ها ی دیگر چیست ؟

  الف)آبیاری با رودها           ب)کشت در مناطق سرد سیر         ج)آفتابی بودن                    د)خاک حاصل خیز

  24-همه ی بنا های تاریخی زیر ،به جز .........در میدان نقش جهان اصفهان قرار دارد .

  الف)کاخ عالی قاپو              ب)مسجد شیخ لطف الله        ج)مسجد امام             د)کاخ چهل ستون

  25-بیش ترین نفوذ و دخالت بیگانگان در کشور فمربوط به چه دوره ای بوده است ؟

  الف) دوره ی صفویه و قاجاریه         ب)دوره ی افشاریه وصفویه         ج) دوره ی قاجاریه و پهلوی       د) دوره ی صفویه و پهلوی

  26-با توجه به موضوع انرژی ،کدام گزینه غلط است ؟

  الف)در کشور ایران 15درصد برق یا انرژی الکتریکی ،برق آبی نیست .

  ب)بیشتر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران به وجود آمده است .

  ج)تنها انرژی های که در ایران استفاده می شود ،نفت و گاز نیست .

  د-بیشترین انرژی مورد نیاز ما از گروه سوخت های فسیلی و غیر فسیلی تامین می شود .

  27-کدام عامل موجب رشد شهر ها و شهر نشینی دراروپا شد ؟

  الف)رونق تجارت و بازرگانی         ب)تحولات علمی و هنری در اروپا        ج)اکتشافات جغرافیایی          د)انتقال علوم وفنون اروپا    

    28-کدام مورد از گزینه های زیر با بقیه فرق دارد ؟

الف)رود ارس رود هراز رود کارون                            ب)رود هندیجان رود اترک رود شور

ج-رود جراحی-رود سرباز - -رودمند                        د)اروند رود رود اترک رود ارس

29-کدام گزینه از کالاهای مهم صادراتی در دوره ی صفویه نیست ؟     

الف)کاغذ                 ب)خشکبار                   ج)سنگ های قیمتی                  د)ابریشم     

30-کدامیک از موارد زیر ،جزءمزیت های کشت گلخانه ای می باشد ؟

الف)فقط در مناطق معتدل و مرطوب قابل کشت است .

ب)کشت و تولید محصول در تمام فصول سال تداوم دارد .

ج)دارای نور ،گرما و رطوبت طبیعی است .

د)این نوع کشت نیاز به آب و رطوبت فراوان دارد .                     

علوم  تجربی

31- کدام یک از نیروهای زیر تماسی هستند ؟

        الف ) نیروی الکتریکی                    ب ) نیروی  اصطکاک                      ج )  نیروی مغناطیسی                  د ) نیروی  جاذبه

32- سرعت انتشار امواج لرزه ای در کدام لایه زمین بیشتر است ؟

        الف ) گوشته  .               ب ) هسته ی داخلی.              ج ) هسته خارجی .                                         د ) خمیر کره .

33- به خمیر کاغذ  چه ماده ای اضافه می شود تا میزان جذب جوهر در آن افزایش یابد  ؟

        الف ) گچ                ب ) رنگ                                   ج ) نشاسته                             د ) کلر

34- بازیافت کاغذ ،سبب کدام یک از گزینه های زیر نمی شود ؟

الف )   صرفه جویی در مصرف انرژی            ب ) صرفه جویی در مصرف آب                   ج ) کاهش آلودگی            د ) کاهش درختان جنگل

35- همه ی موارد زیر ،کاغذ پی اچ دی را قرمز می کنند به غیر از ......

        الف ) آب پرتغال              ب ) آبلیمو                      ج ) وایتکس             د ) جوهر نمک

36- برگ گیاهان ،انرژی تابشی خورشید را ،در کدام مولکول ذخیره می کنند ؟

        الف ) آب                 ب ) نشاسته          ج ) کلرو پلاست                          د ) اکسیژن

37- رابطه غذایی بین (کرم کدو  و  انسان)مانند رابطه ی کدام دو جانور زیر است ؟

       الف )کرکس و شیر                                ب )شته و مورچه                           ج )مگس و اسب                                  د )  تمساح و پرنده ی آچلیک

38- کدام یک از مواد زیر ،مصرف انرژی بیش تری را نشان می دهد ؟

      الف )  4کیلو ژول                      ب ) کیلو کالری              ج ) 1 کالری                        د ) 4000ژول

 

 

39- در کدام گزینه نیروی خالص  کم تری مشاهده می شود ؟(واحد نیرو نیوتن N  است )

      الف )                                                           ب )                                           ج )                                                  د ) 

40- در حجم های مساوی کدام فلز دارای جرم بیش تری می باشد  ؟

      الف ) آهن                                                       ب )  آلومینیم                                             ج )نیکل                                                 د )مس

41- فردی دچار بیمارب نرمی استخوان شده است .خوردن کدام دسته از مواد زیر به بهبودی او کمک بیش تری می کند  ؟

        الف ) ب ) غذاهای پر کالری                  ج ) غذاهای چرب                   د ) غذاهای دارای مواد قندی

42- چه نیرویی همواره برخلاف جهت حرکت ،برجسم وارد می شود  ؟

       الف ) گرانشی                        ب ) رانشی             ج ) مقاومت هوا       د ) اصطکاک  

43- کدام یک از بیماریها ی زیر غیر واگیر است ؟

       الف ) آنفلولانزا               ب) فشار خون                         ج ) سرما خوردگی                         د ) سل

44- وجود چه چیزی در برگ سبب جذب انرژی خورشیدی می شود  ؟

      الف ) سبزینه         ب ) کربن دی اکسید            ج ) روزنه         د ) آوند ها

45- انرژی ذخیره ای گرانشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد ؟(کامل ترین گزینه را انتخاب کنید )

     الف ) جرم - ارتفاع                                        ب ) جرم وزن            ج ) جرم -جاذبه                         د ) وزن -ارتفاع

46- چگالی یک ماده با کدام گزینه ارتباط ندارد ؟

    الف ) شکل ماده                     ب ) حجم ماده                            ج ) جرم ماده                    د ) تراکم ماده

47- در هنگام تکیه دادن به دیوار ،نیروی کنش و واکنش از راست به چپ کدامند  ؟

     الف ) شما نیروی غالب              ب ) شما دیوار                  ج ) دیوار -شما               د ) دیوار نیروی غالب

48- کدام یک از گزینه های زیر در سلول های گیاهی و جانوری مشترک نیست  ؟

    الف ) غشای سلولی                ب ) هسته                       ج ) سیتو پلاسم                      د ) دیواره ی سلولی

49-  کدام گزینه می تواند حلقه ی یک زنجیره ی غذایی باشد  ؟

   الف ) سن گندم                      ب ) کبک                             ج ) جغد                                     د ) روباه

50- هنگام پرواز هواپیما جهت کدام نیرو ها مخالف یکدیگر هستند ؟

  الف ) نیروی رانش-نیروی اصطکاک                               ب ) نیروی وزن-نیروی مقاومت هوا                              

ج ) نیروی بالا بری نیروی رانش                      د ) نیروی گرانش-نیروی رانش

ریاضی

51-اختلاف دو عد24 و مجموع آنها 120 می باشد .ثلث عدد بزرگتر چند است ؟

الف)72                                             ب)40                                ج)24                                 د)16

52-در الگوی روبه رو به جای علامت سوال چه کسری قرار می گیرد؟  

الف)                                               ب)                                    ج)                                    د)

است .اگر مجموع پول آن ها 1900ریال باشد .پول محمد چه قدر است      53-نسبت پول محمد به حسن

الف) 1000                                   ب)1100                                    ج)900                                د)870

54-منبع آبی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 5و6و7متر داریم اگر 40%این منبع آب داشته باشد .برای پر کردن منبع به چند لیتر آب نیاز داریم ؟

الف)60/12                                        ب)126000                                      ج)126                                 د)1260

55-عدد52/786را یک بار با تقریب کم تر از 1/0و یک بار با تقریب کم تر از10گرد می کنیم .اختلاف این دو عدد چند است ؟

الف)52/16                                       ب)5/6                                       ج)3/5                                    د)5/3

56-محمد برای قبولی در یک آزمون که 90 سوال داشت باید به 60 درصد سوالات درست پاسخ می داد ولی اودرست چهار سوال کمتر از حد نصاب قبولی را پاسخ داد.او به چند سوال پاسخ درست داده است؟

الف)50                                            ب)47                                       ج)55                                 د)53

57-روی خطی 10 نقطه مشخص کرده ایم .اگر به تعداد نقاط 3 نقطه اضافه کنیم .به تعداد پاره خطها چند تا اضافه می شود ؟

                                                                             الف)11                                              ب)22                                      ج)33                                د)13

58-در مثلث رو به روخط چین ها نیمسازند،اندازه ی زاویه x  چند درجه است؟

 

الف)120                                          ب)118 

 

ج )102                                             د)122

59-حاصل  کسر   در کدام گزینه آمده است؟

الف)1387                                     ب)1388                             ج)738                           د)649

60-اگر به یک 7ضلعی ،یک ضلع اضافه کنیم تعداد قطرهایش :؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف)6قطر بیشتر می شود               ب)8 قطر بیشتر می شود              ج)12 قطر بیشتر می شود                 د)2برابر می شود                                                                                              61-در شکل زیر یک مربع به 5 مستطیل برابر تقسیم شده است .هریک از این مستطیل ها دارای محیط 24 سانتی متر هستند .اندازه ی محیط مربع اولیه چند سانتی متر است ؟

الف)40          ب)48       ج)60             د )84

62-محیط و مساحت  یک مثلث متساوی الاضلاع از لحاظ مقدار عددی با هم برابرند .اگر مساحت این مثلث  باشد .اندازه ارتفاع این مثلث چقدر است؟

الف)4                                           ب) 5                                 ج)8                                      د)6

 

63-در شکل زیر پاره خط (س ه)ثلث ضلع (س م)و پاره خط (ل ع)ربع ضلع (ن م) است اگر اندازه ضلع (ن م) 24 سانتی متر  و اندازه ضلع (س م)15 سانتی متر باشد .مساحت مثلث رنگ شده چند سانتی متر مربع  می باشد ؟  

 

لف)60                                                  ب)180

 

 

ج)15                                                    د)30

64-حاصل عبارت روبه رو چند رقم اعشاری خواهدداشت؟

الف)20                                            ب)24                                ج)27                                      د)25

65-در یک تقسیم مقسوم علیه 29 و باقی مانده 13 است.حداکثر چند واحد می توان به مقسوم اضافه کرد تا خارج قسمت تغییر نکند؟

الف)17                                              ب)15                             ج)8 1                                      د)16

 

 

 

 

 

 

/

/

 

/

/

 

/

/

 

 

 

66-عبارت مربوط به شکل مقابل کدام است ؟                  

الف)                        ب)    

ج)                           د)

 

67-حاصل عبارت روبه رو چند است؟15/8-7/2×4+3×(3/7+2/3)=                                    

الف)8/2                                                 ب)9                             ج)6/9                                     د)4/131

68-روی یک کاغذ 25 شکل جداگانه  رسم شده که یا مربع و یا مثلث هستند.اگر تعداد اضلاع 94 تا باشد،چند تا مربع خواهیم داشت؟

الف)18                                         ب)15                                   ج)19                                        د)14

69-حاصل عبارت روبه رو کدام است   

الف)2/0                                         ب)1/0                                  ج)                                           د)

70-مساحت سه وجه مکعب مستطیلی به ترتیب 12 و 15 و 20 سانتی متر مربع است.ابعاد مکعب اعدادی صحیح هستند.  حجم این مکعب مستطیل چقدر است؟

الف)75                                       ب)60                                    ج)70                                     د)90

71-اگرسه نقطه ی    مختصات سه راس مثلثی باشند و ما قرینه ی این مثلث را نسبت به نقطه ی  رسم کنیم مساحت مثلث جدید چقدر خواهد شد؟

الف)16                                           ب)6                                       ج)3                                         د)10

72-زاویه  ی بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت ( دو و بیست وپنج دقیقه)، چند درجه است ؟

الف)5/87                                       ب)63                                        ج)5/77                                د)130

73 -نصف پول مجید با 4 برابر پول محسن برابر است.اگر مجید 560 تومان بیش از محسن داشته باشد،پول مجید چقدر است؟

الف)670                                                   ب)640                                    ج)530                           د)400

74-عددی با دورقم اعشار را با تقریب کم تر از یک گرد کرده ایم و 354 بدست آمده است .اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد ممکن کدام است ؟

الف) 9/0                                              ب) 99/0                                     ج) 999/0                           د) 49/0

75-مورچه ای فاصله ی 5- تا 1+ را روی محور اعداد صحیح در 12 ثانیه طی می کند.این مورچه با همین سرعت فاصله ی نقطه ی 7+ تا قرینه اش را در چند ثانیه طی می کند؟

الف)26                                                  ب)28                                        ج)22                              د)30

 
نقشه سایت